پرینترهای سه بعدی FDM

پرینتر سه بعدی رومیزی One Mini

پرینتر سه بعدی مدل Two

پرینتر سه بعدی Company Two

پرینتر سه بعدی رومیزی D220