پرینتر سه بعدی دندانپزشکی MoonRay D

درباره محصول

پرینتر سه بعدی حرفه ای مدل MoonRay D ، پرینتری است که بر اساس فناوری (DLP (Digital light Proccessing کار می کند. این پرینتر برای مصارف دندانپزشکی توسعه داده شده و برای ساخت انواع محصولات دندانپزشکی با وضوح و دقت بالا بسیار مناسب و کارآمد می باشد. 

امروزه توسعه کاربرد فناوری دیجیتال در چاپ سه بعدی، باعث پیشرفت های شگرفی در حوزه دندانپزشکی شده و سهولت استفاده از چاپگرهای سه بعدی، دندانپزشکی را متحول نموده است. دندانپزشکان اکنون با بکارگیری چاپگرهای سه بعدی، میتوانند بسیاری از کارها را در مطب انجام دهند و این فناوری به آنها امکان کاهش چشمگیر هزینه و درمان بهتر بیماران می دهد.

موارد کاربرد:

  :Sergerical Guides-

 Quadrant Surgical Guides and Full-Arch Surgical Guides-     

:3D Printing Dental Models-

Study Models, Models for Aligners, Digital Wax Up Models, Removable Dies-     

:3D Printing Digital Dentures-

Try-in Monolithic Dentures, Economy Dentures-     

:3D Printing Dental Clear Aligners-

In-office fabrication of clear aligners using 3D printed models-     

:3D Printing Indirect Bonding Trays-

Fabricate flexible orthodontic appliances for speedy bracket placement, Accurate Placement of  Brackets-      

:3D Printing Dental Crowns and Bridges-

Fabricate beautiful crowns with incredible detail, Hybrid Denture Production-     

:3D Print Dental Occlusal Guards and Splints-

Fabricate night guards in-office-