پرینترهای صنعتی SLM

پینتر سه بعدی صنعتی SLM250

پرینتر سه بعدی صنعتی SLM150