استقرار الزامات و مقررات صنایع هوایی و هوانوردی

علوم و فناوري هوا و فضا در قرن گذشته، مرزهاي جديدي را در برابر جهانيان گشود و امكان پرواز و دسترسي به فضا را فراهم آورد. اين فناوري در قرن 21 مبناي اقتدار و پيشتازي كشورها شده و محصولات آن نقش مهمي در توسعة پايدار اقتصادي و تأمين امنيت و رفاه اجتماعي ايفا نموده است. نقش جامعي كه صنعت هوا و فضا به عنوان پيشران در علوم و فناوري، امنيت و سياست، حمل و نقل، توسعه اقتصادي‌-اجتماعي و حفظ ارزش‌هاي ملي دارد، توجه ویژه به علوم و فناوری های حوزه هوا و فضا را به يك ضرورت تبديل نموده است. چالش‌هاي پيش رو، برنامه‌ريزي جامع، ارتقاء سطح سرمايه‌گذاري و بهره‌وري و هماهنگي همه‌جانبه نهادها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي در اين بخش را ايجاب مي نمايد. همه شرکت ها و سازمان ها بايد با به ‌كارگيري كليه امكانات اعم از ملي و بين‌المللي در حوزه های مختلفی چون فناوري، تجارت و اكتشاف، حضوري مقتدرانه و در خور عظمت ایران را در سطح جهاني رقم زنند. برابر سند چشم انداز، جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 در حوزه هوا و فضا، كشوري است توسعه يافته با جايگاه برتر در منطقه، دست‌يافته به علوم و فناوري‌هاي نوين و روز‌آمد هوا و فضا و خوداتكا در پياده‌سازي و اجراي طرح‌هاي ملي و توانمند براي مشاركت در طرح‌هاي بين‌المللي هوافضايي. شایان ذکر است در افق اين چشم‌انداز، در حوزه هوا و فضا کشور داراي ويژگي‌هاي زير خواهد بود:

  • برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد، جذب و مديريت علوم و فناوري های هوایی و فضايي
  • قرار گرفته در بين كشورهاي توانمند دنيا در زمينه علوم و فناوري‌هاي هوایی و فضايي با توجه به شاخص‌هاي بين‌المللي موجود و با تأكيد بر توليد علم و رشد پرشتاب و مستمر توليدات و خدمات هوافضايي.
  • برخوردار از توان بازدارندگي موثر و با سهم مناسب حوزه هوا و فضا در توليد ناخالص داخلي،
  • برخوردار از فناوري فضايي به‌منظور حضور مؤثر در فعاليت‌هاي صلح‌آميز فضايي منطقه اي و بين‌المللي و استفاده در توسعه همه‌جانبه كشور و داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

با ذکر مقدمه فوق و با توجه به اهمیت صنعت هوایی و هوانوردی در کشور، لزوم استقرار الزامات و مقررات هوایی در صنایع و سازمان های هوافضایی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. در ادامه، برخی از الزامات و مقررات هوایی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران (Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI) که به عناون مرجع مورد استفاده قرار می گیرد، معرفی است:

  • مقررات هوایی پارت 21 (Part 21) : این مقررات ، مقررات حاکم بر مراکز طراحی و ساخت وسایل پرنده و فرآیند های مربوطه را بیان می کند.
  • مقررات هوایی پارت 145 (Part 145) : این مقررات ، مقررات حاکم بر مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و فرایند های مربوطه را شامل می شود.
  • مقررات هوایی یارت 147 (Part 147) : این مقررات، مقررات مربوط به مراکز آموزشی و فرآیند آموزش را بیان می نماید.
  • مقررات هوایی یارت 66 (Part 66) : این مقررات مقررات حاکم بر صلاحیت کارکنان بهره برداران وسایل پرنده و مراکز مربوطه را در می گیرد.
  • مقررات هوایی یارت ام (Part M) : این مقررات، مقررات حاکم بر صلاحیت پروازی مستمر وسایل پرنده را شامل می گردد.
  • اسناد پایه گواهینامه (Certification Basis) : اسنادی هستند که در برگیرنده معیار های کمی و کیفی برای فرآیند بررسی و صدور گواهینامه تائید وسایل پرنده، موتور، سامانه ها و متعلقات هوایی و ..... می باشند مانند پارت های 23، 25، 27، 29 و غیره.

علاوه بر مقررات فوق، انکس های ایکائو (ICAO Annexes) نیز از مراجع اصلی این حوزه به ویژه حوزه بهره برداری بشمار می روند که شامل 18 انکس بوده و مرجع اصلی در هوانوردی غیرنظامی به شمار می روند. شرکت متا نیز همگام با گسترش صنایع پیشرفته در کشور و با بهره گیری از گروه کارشناسان خبره و مجرب صنعت هوایی آماده استقرار الزامات و مقررات اشاره شده فوق در سازمان ها و شرکت های مرنبط با صنعت هوایی و هوانوردی و همچنین ارایه آموزش ها و مشاوره های لازم در این زمینه می باشد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

تائیدیه سازمان طراحی

با توجه به پیشرفت صنعت هوایی در کشور در سال های اخیر، خصوصاً در حوزه طراحی وسایل پرنده و متعلقات آن، لزوم استقرار الزامات و مقررات هوایی در حوزه طراحی و نمونه سازی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، استاندارد سازی دفاتر طراحی بر مبنای مقررات هوایی پارت 21 (Part 21) : اکه مقررات حاکم بر مراکز طراحی و ساخت وسایل پرنده و فرآیند های مربوطه را بیان می کند، صورت می پذیرد. لذا سازمان ها و موسساتی که قصد انجام فعالیت های طراحی و نمونه سازی و یا انجام تغییرات در وسایل پرنده و متعلقات هوایی را دارند، ضروری است تائیدیه DOA را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند. این امر توسط متخصصین دفتر مهندسی صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد. شایان ذکر است که استاندارد سازی مراکز طراحی تعمیرات و همچنین مراکز طراحی متعلقات هوایی و صدور گواهینامه مربوطه نیز در همین راستا انجام می گردد.

شرکت متا نیز همگام با گسترش صنایع پیشرفته در کشور و با بهره گیری از گروه کارشناسان خبره و مجرب صنعت هوایی آماده استقرار الزامات و مقررات اشاره شده فوق در سازمان ها و شرکت های مرنبط با صنعت هوایی و هوانوردی و همچنین ارایه آموزش ها و مشاوره های لازم در این زمینه می باشد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

- دانلود الزامات و مقررات پارت 21

تائیدیه سازمان تولید

با توجه به پیشرفت صنعت هوایی در کشور در سال های اخیر، خصوصاً در حوزه ساخت و تولید وسایل پرنده و متعلقات آن، لزوم استقرار الزامات و مقررات هوایی در این حوزه بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، استاندارد سازی مراکز ساخت و تولید وسایل پرنده بر مبنای مقررات هوایی پارت 21 (Part 21) : که مقررات حاکم بر اینگونه مراکز و فرآیند های مربوطه را بیان می کند، صورت می پذیرد. لذا سازمان ها و موسساتی که قصد انجام فعالیت های ساخت و تولید وسایل پرنده و متعلقات هوایی را دارند، ضروری است تائیدیه POA را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند. این امر توسط متخصصین دفتر مهندسی صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد. شایان ذکر است که استاندارد سازی مراکز ساخت قطعات و اقلام هوایی نیز بر اساس زیر بخش مربوطه در پارت 21 انجام و ارزیابی و صدور گواهینامه مربوطه در قالب TSO.IPA اجرا می گردد.

شرکت متا نیز همگام با گسترش صنایع پیشرفته در کشور و با بهره گیری از گروه کارشناسان خبره و مجرب صنعت هوایی آماده استقرار الزامات و مقررات اشاره شده فوق در سازمان ها و شرکت های مرنبط با صنعت هوایی و هوانوردی و همچنین ارایه آموزش ها و مشاوره های لازم در این زمینه می باشد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

- دانلود الزامات و مقررات پارت 21

تائیدیه سازمان تعمیر و نگهداری

با توجه به پیشرفت صنعت هوایی در کشور در سال های اخیر، خصوصاً در حوزه نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده و متعلقات آن، لزوم استقرار الزامات و مقررات هوایی در این حوزه بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، استاندارد سازی مراکز نگهداری و تعمیرات بر مبنای مقررات هوایی پارت 145 (Part 145 ): که مقررات حاکم بر این مراکز و فرآیند های مربوطه را بیان می کند، صورت می پذیرد. لذا سازمان ها و موسساتی که قصد انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و متعلقات هوایی را دارند، ضروری است تائیدیه MOA را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند. این امر توسط متخصصین دفتر مهندسی صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد.

شرکت متا نیز همگام با گسترش صنایع پیشرفته در کشور و با بهره گیری از گروه کارشناسان خبره و مجرب صنعت هوایی آماده استقرار الزامات و مقررات اشاره شده فوق در سازمان ها و شرکت های مرنبط با صنعت هوایی و هوانوردی و همچنین ارایه آموزش ها و مشاوره های لازم در این زمینه می باشد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

- دانلود الزامات و مقررات پارت 145

تائیدیه مراکز آموزشی هوایی

بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، تمامی مراکز آموزش تعمیر و نگهداری هواپیما لازم است بر اساس پارت 147 (Part 147) مورد ارزیابی و تائید قرار گیرند. این امر توسط متخصصین دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد. بدین منظور سازمان ها و مراکز آموزشی فناوری تعمیر و نگهداری هواپیماها که قصد ارایه این آموزش ها، تائید صلاحیت کارکنان و انجام امتحانات مربوطه را بر اساس پارت 66 (Part 66) را دارند، لازم است تائیدیه مربوطه را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند.

در این راستا، شرکت متا با بهره گیری از گروه کارشناسان خبره و مجرب صنعت هوایی آماده استقرار الزامات و مقررات اشاره شده فوق در سازمان ها و موسسات آموزشی هوایی و همچنین ارایه آموزش ها و مشاوره های لازم در این زمینه می باشد.در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

- دانلود الزامات و مقررات پارت 147
- دانلود الزامات و مقررات پارت 66

تدوین سند پایه گواهینامه وسایل پرنده، سامانه ها و متعلقات هوایی

بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، تمامی وسایل پرنده اعم از هواپیما، بالگرد، پهپاد و .... لازم است بر اساس پارت 21 (Part 21) و سایر پارت های مرتبط بر اساس نوع وسیله پرنده مورد ارزیابی و تائید قرار گیرند. این امر در کشور ما توسط متخصصین دفتر مهندسی صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد. بدین منظور سازمان ها و موسساتی که قصد اخذ مجوز پرواز برای وسیله پرنده ساخت خود را دارند، ضروری است ابتدا تائیدیه نوع (Type Certificate) را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند.

در این راستا، شرکت متا با با همکاری کارشناسان خبره و مجرب صنعت هوایی آماده تدوین اسناد پایه گواهینامه برای شرکتها و موسسات طراحی و نمونه سازی و همچنین ارایه آموزش ها و مشاوره های لازم در این زمینه می باشد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

- دانلود الزامات و مقررات پارت 23
- دانلود الزامات و مقررات پارت 25

مقالات مرتبط