ارائه خدمات آموزشی

امروزه آموزش مستمر کارکنان از جمله اموری است که در تمامی بخش های سازمان و برای تمامی تخصص های کاری بعنوان یک ضرورت در نظر گرفته می شود. شرکت های پیشرفته با فرآیندها و فناوری های پیچیده برای بروز نگه داشتن سطح دانش و تخصص کارکنان خود، برنامه آموزشی منظمی را در قالب طرح های کوتاه مدتف میان مدت و بلند مدت تدوین به مرحله اجرا می گذارند. "دارايي ارزشمندي كه براي ما مزيت رقابتي ايجاد مي كند، كاركنان ما هستند" مديرعامل كرايسلر، رابرت ايتون، ضمن بيان اين مطلب به مديران قرن بيست و يكم گوشزد مي كند، "فرهنگ سازماني شما و اينكه به كاركنانتان انگيزش دهيد و آنان را توانمند سازيد و آموزش دهيد، چيزي است كه شما را از ديگران متمايز مي سازد و سبب پيشتازي شما در صحنه رقابت مي شود".

در تمامی نظام های کیفی پیشرفته امروزی مانند ISO 9000، EFQM، TQM، AS/EN 9100 و ...... بر امر آموزش تاکید شده و بدون انجام آموزش های منسجم و قوی و داشتن برنامه ریزی آموزشی، اخذ تائیدیه ها و گواهینامه های مربوطه امکان پذیر نمی باشد. با توجه به اينكه كيفيت آمــوزش نقش تعيين كننده اي در توسعه منابع انساني و بالطبع آن توسعه سازماني ايفا مي كند، اكثر سازمانها دوره هاي آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي كاركنان خود برگزار مي‌كنند و نظر به اینکه اجراي هر دوره متضمن سرمايه گذاري قابل توجهی است، لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است . بنابراین انجام مطالعه اثر بخشی آموزشی برای سازمان ها بسیار مهم تلقی می گردد.

در این راستا، شرکت متا با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم را برای انجام برنامه ریزی آموزشی بر اساس تکنیک های روز و نیز ارایه آموزش های تخصصی بصورت تئوری و عملی در قالب سمینار و کارگاه و همچنین انجام مطالعه اثربخشی آموزش ها و تدوین گزارشات مربوطه در زمینه های ذکر شده به شرکت ها و سازمان های مختلف را دارا بوده و خدمات لازم را در این زمینه به سازمان ها و شرکت های مخاطب ارایه می نماید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها

متن کامل (فارسی)

برنامه ریزی آموزشی

متن کامل (فارسی)

نوآوری‌ها مرتبط