طراحی و تدوین انواع نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌ ها

در فرآیند اخذ تائیدیه ها و گواهینامه های مختلف، ضروری است سازمان ها و شرکت های متقاضی نظام نامه خود را که در برگیرنده خطی مشی، ساختار، ترکیب نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مرتبط و ..... باشد را تدوین و فرآیند های مربوطه را در سازمان خود مستقر نموده و نسخه ای از آنرا نیز به به مرجع صلاحیت دار مربوطه ارایه نمایند. در این خصوص می توان از نظام نامه های «کیفیت» ، «تعالی سازمانی» ، «سازمان طراحی» ، «سازمان تولید» ، «سازمان تعمیر و نگهداری» و ..... نام برد.

بطور مثال، «نظام نامه کیفیت» در یک سازمان، معرفی اجمالی از مجموعه فرآیندها و فعالیتهایی است که سازمان در راه شکل دهی و تکوین سیستم کیفیت انجام می دهد. حدود جزییات مربوط به این فعالیت ها و نیز نحوه نگارش، فصل بندی و قالب عمومی آن بستگی به نوع سازمان، گستردگی آن، پیچیدگی فعالیتهای سازمان و بالاخره به سلیقه و تصمیم گیری سازمان بستگی دارد. نظامنامه کیفیت یک سازمان لازم است شامل معرفی نیروهای انسانی مرتبط و مسئولیت ها و وظایف آنها، کلیه فرآیند ها و ساختار های سازمانی، تجهیزات و امکانات، فضاها و تاسیسات و .... یاشد. اطلاعات در نظام نامه باید طوری ارایه شود که:

 • بیانگر معرفی مختصری از فعالیتها و فرآیندهای مرتبط باشد،
 • جزییات غیر لازم و بعضاً محرمانه را شامل نگردد،
 • به مراجعی اشاره نمایند که برای کسب اطلاعات بیشتر و با جزییات کامل تر به آن رجوع می شود.

تدوین نظام نامه ها بدلیل اختصار و موجز بودن متون و همچنین ادبیات تخصصی در نگارش آنها، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از کادر تخصصی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا نیز همگام با پیشرفت صنایع کشور و با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین انواع نظام نامه را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. در این راستا ، نظام نامه های ذیل قابل تدوین و ارایه می باشند:

 1. نظام نامه های کیفیت (در جهت اخذ انواع گواهینامه های کیفی مانند سری ایزو 9000 )؛
 2. نظام نامه های تعالی سازمانی (بمنظور شرکت در جشنواره های تعالی و اخذ جایزه مربوطه)
 3. نظام نامه فناوری و نوآوری (بمنظور شرکت در جایزه ملی فناوری و نوآوری و اخذ نشان مربوطه)
 4. نظام نامه سازمان طراحی؛
 5. نظام نامه سازمان تولید؛
 6. نظام نامه سازمان تعمیر و نگهداری؛
 7. نظام نامه تحقیق و توسعه.

شایان ذکر است که سایر انواع نظام نامه نیز بر حسب درخواست قابل بررسی و تدوین می باشند. علاوه برتدوین انواع نظام نامه، این شرکت خدمات تدوین انواع دستورالعمل های سازمانی اعم از اداری، مالی، فنی و مهندسی، طراحی، تولید، تعمیرو نگهداری و ..... را به شرکت ها و سازمان ها ارایه می نماید. کارشناسان شرکت اماده ارایه هرگونه خدمات مشورتی در این زمینه به شرکت ها و سازمان های متقاضی می باشند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

طراحی و تدوین نظام نامه کیفیت و تدوین دستورالعمل های کیفی جهت اخذ گواهینامه های سری ایزو 9000

در فرآیند ارزیابی استانداردهای سری ایزو 9000 ضروری است سازمان ها و شرکت های متقاضی نظام نامه خود را که در برگیرنده خطی مشی، ساختار، ترکیب نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مرتبط و ..... باشد را تدوین و فرآیند های کیفی مربوطه را در سازمان خود مستقر نموده و نسخه ای از آنرا نیز به به مرجع صلاحیت دار مربوطه ارایه نمایند. «نظام نامه کیفیت» در یک سازمان، معرفی اجمالی از مجموعه فرآیندها و فعالیتهایی است که سازمان در راه شکل دهی و تکوین سیستم کیفیت انجام می دهد. حدود جزییات مربوط به این فعالیت ها و نیز نحوه نگارش، فصل بندی و قالب عمومی آن بستگی به نوع سازمان، گستردگی آن، پیچیدگی فعالیتهای سازمان و بالاخره به سلیقه و تصمیم گیری سازمان بستگی دارد. نظامنامه کیفیت یک سازمان لازم است شامل معرفی نیروهای انسانی مرتبط و مسئولیت ها و وظایف آنها، کلیه فرآیند ها و ساختار های سازمانی، تجهیزات و امکانات، فضاها و تاسیسات و .... یاشد. اطلاعات در نظام نامه باید طوری ارایه شود که:

 • بیانگر معرفی مختصری از فعالیتها و فرآیندهای مرتبط باشد،
 • جزییات غیر لازم و بعضاً محرمانه را شامل نگردد،
 • به مراجعی اشاره نمایند که برای کسب اطلاعات بیشتر و با جزییات کامل تر به آن رجوع می شود.

ضمائم نظام نامه که جزئی از آن بشمار می رود و شامل فرآیندها، رویه ها و دستور العمل های سازمانی مرتبط با نظام نامه می شود، نیز لازم است تدوین و به همراه نظام نامه به سازمان ارزیابی کننده ارایه شود. تدوین نظام نامه و دستور المعل های مربوطه ها بدلیل اختصار و موجز بودن متون و همچنین ادبیات تخصصی در نگارش آنها، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از کادر تخصصی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا نیز همگام با پیشرفت صنایع کشور و با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین انواع نظام نامه و ضمائم آنرا را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. شایان ذکر است که سایر انواع نظام نامه نیز بر حسب درخواست قابل بررسی و تدوین می باشند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

طراحی و تدوین اظهارنامه به منظور دریافت «جایزه تعالی سازمانی»

اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویكردها و نظام‌های مدیریتی سازمان‌ها و نتایج موفقیت‌های آن‌ها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس "الگوی تعالی سازمانی" است كه وضعیت سازمان‌ را در میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌نمایند. با معرفی "مدل تعالی سازمانی" و "جایزه ملّی تعالی سازمانی" از سال 1382، بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته اند با استقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود دست یابند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آنها گام بردارند. كلیه سازمان‌ها و شركت‌های ایرانی در بخش های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی، به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود و فراهم‌سازی سایر مقدمات می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند. اهداف جایزه ملّی تعالی سازمانی عبارت است از:

 • ایجاد فضای رقابتی برای تعالی بنگاه‌ها و سازمان‌ها،
 • تشویق بنگاه‌ها برای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود،
 • ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق بنگاه‌ها.

ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی، عمدتاً از بین مدیران و كارشناسان سازمان‌های مختلف، اعم از متقاضیان جایزه و سازمان‌هایی كه مدل تعالی سازمانی را به عنوان چارچوبی برای مدیریت سازمان خود برگزیده اند، انتخاب می شوند و این موضوع خود به عنوان روش بسیار مناسبی برای تبادل تجربیات موفق سازمان ها شناخته شده است. حضور فعال سازمان‌ها در فرایند جایزه ملّی تعالی سازمانی نشانگر این است كه سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه كنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند. در طول یازده سال اجرای جایزه ملّی، با تكیه بر تجارب كسب شده طی سال‌های گذشته، این فرصت نیز فراهم آمده است تا سازمان‌های ایرانی در كلیه بخش های اقتصادی و زمینه های محتلف فعالیت، در فرآیند جایزه ملّی تعالی سازمانی شركت كنند و دستاوردهای خود را در استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی كه در چارچوب مدل تعالی سازمانی به اجرا گذاشته‌اند، با دیگر سازمان‌ها به مقایسه گذاشته و به این ترتیب در فضای تبادل تجربیات، یافته‌ها و دانش خود را با دیگران به اشتراك بگذارند. فضائی كه با حضور هر چه فعال‌تر سازمان‌های برتر ایرانی، یادگیری سازمانی را وسعت می‌بخشد و فرهنگ تعالی سازمانی را در تمام بخش‌های اقتصادی و سازمان‌های كشورمان جاری می‌سازد و با حركت سازمان‌ها در مسیر تعالی، كشور عزیزمان به قله‌های سربلندی و افتخار دست خواهد یافت. (مرجع : وب سایت سازمان مدیریت صنعتی به آدرس http://excellence.imi.ir/iranaward/AboutTheAward/Pages/IAintro.aspx).

ضمائم اظهارنامه که جزئی از آن بشمار می رود و شامل فرآیندها، رویه ها و دستور العمل های سازمانی مرتبط با اظهارنامه می شود، نیز لازم است تدوین و به همراه آن به سازمان ارزیابی کننده ارایه شود. نظر به اینکه جایزه تعالی سازمانی بصورت سالانه برگزار می گردد، سازمان ها و بنگاه هایی که تمایل به شرکت در این جایزه مهم را دارند، لازم است اظهارنامه سازمان خود را تهیه و یا بر اساس آخرین مدل جایزه بروزرسانی نموده و به همراه ضمائم مربوطه در موعد مقرر به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند. معمولاً تدوین این نوع اظهارنامه بدلیل اختصار و موجز بودن متون و همچنین ادبیات تخصصی در نگارش آن، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از تجربه کافی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا نیز همگام با پیشرفت صنایع کشورو با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی و ضمائم مربوطه را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

طراحی و تدوین نظام نامه به منظور دریافت «جایزه ملی فناوری و نوآوری»

اقتصاد ایران پس از دوران تحریم با چالش مهمى براى ورود به عرصه اقتصاد جهانى مواجه است. لزوم گسترش معاملات بین المللى از یک سو و اهمیت ایجاد تنوع در منابع درآمدى کشور از سوى دیگر، گذار از اقتصاد نفتى و منبع محور را به سمت اقتصادى داراى تنوع محصولات و خدمات و داراى توان صادراتى را طلب می کند. از اینرو رویکرد اقتصاد مقاومتى به عنوان الگویى براى شکل گیرى یک اقتصاد درونزا و برونگرا مورد نظر قرار گرفته است. در الگوى اقتصاد مقاومتى بدون شک افزایش توان فناورى و نوآورى بنگاهها به عنوان مزیت کلیدى براى گذار به سمت رقابتپذیرى بینالمللى و تعامل سازنده در اقتصاد جهانى نقشى حیاتى دارد. در این راستا انجمن مدیریت فناورى ایران با هدف ترویج و گسترش مفهوم توسعه فناورى و نوآورى در بنگاههاى ایرانى در سالهاى اخیر با حمایت معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، صندوق نوآورى و شکوفایى و سایر نهادهاى مرتبط اقدام به طراحى و اجراى « جایزه ملى مدیریت فناورى و نوآورى» نموده که بر اساس آن، مدلى براى بلوغ و تعالى بنگاهها در عرصه مدیریت فناورى و نوآورى طراحى شده است. این مدل، نقشه راهى براى بنگاهها براى ورود به عرصه رقابتپذیرى بین المللى و ارتقاء توانمندى هاى درونزا ارائه میکند. (مرجع: سایت جایزه ملی فناوری و نوآوری به آدرس www.iramitaward.ir )

ضمائم نظام نامه که جزئی از آن بشمار می رود و شامل فرآیندها، رویه ها و دستور العمل های سازمانی مرتبط با نظام نامه می شود، نیز لازم است تدوین و به همراه نظام نامه به سازمان ارزیابی کننده ارایه شود. نظر به اینکه جایزه ملی فناوری و نوآوری بصورت سالانه توسط انجمن مدیریت فناوری ایران (www.iramot.ir) برگزار می گردد، سازمان ها و بنگاه هایی که تمایل به شرکت در این جایزه مهم و ملی را دارند، لازم است نظام نامه سازمان خود را تهیه و یا بر اساس آخرین مدل جایزه بروزرسانی نموده و به همراه ضمائم مربوطه در موعد مقرر به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند. معمولاً تدوین این نوع نظام نامه بدلیل اختصار و موجز بودن متون و همچنین ادبیات تخصصی در نگارش آن، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از تجربه کافی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا نیز همگام با پیشرفت صنایع کشور و با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین نظام نامه فناوری و نوآوری و ضمائم آنرا را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. شایان ذکر است که سایر انواع نظام نامه نیز بر حسب درخواست قابل بررسی و تدوین می باشند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

طراحی و تدوین نظام نامه به منظور دریافت «تائیدیه سازمان طراحی»

با توجه به پیشرفت صنعت هوایی در کشور در سال های اخیر، خصوصاً در حوزه طراحی وسایل پرنده و متعلقات آن، لزوم استقرار الزامات و مقررات هوایی در حوزه طراحی و نمونه سازی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، استاندارد سازی دفاتر طراحی بر مبنای مقررات هوایی پارت 21 (Part 21) : اکه مقررات حاکم بر مراکز طراحی و ساخت وسایل پرنده و فرآیند های مربوطه را بیان می کند، صورت می پذیرد. لذا سازمان ها و موسساتی که قصد انجام فعالیت های طراحی و نمونه سازی و یا انجام تغییرات در وسایل پرنده و متعلقات هوایی را دارند، ضروری است تائیدیه DOA را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند. این امر توسط متخصصین دفتر مهندسی صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد. شایان ذکر است که استاندارد سازی مراکز طراحی تعمیرات و همچنین مراکز طراحی متعلقات هوایی و صدور گواهینامه مربوطه نیز در همین راستا انجام می گردد. بر این اساس و بمنظور دریاقت تائیدیه DOA ، تهیه وتدوین نظام نامه سازمان طراحی و ضمائم آن (Design Organisation Exposition-DOE) بعنوان اولین قدم لازم است مورد اقدام قرار گیرد.

شایان ذکر است تدوین نظام نامه ها بدلیل تخصصی بودن و همچنین رعایت الزامات خاص نگارش آنها، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از کادر تخصصی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا نیز همگام با پیشرفت صنایع کشور و با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین انواع نظام نامه از جمله نظام نامه سازمان طراحی را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

طراحی و تدوین نظام نامه به منظور دریافت «تائیدیه سازمان تولید»

با توجه به پیشرفت صنعت هوایی در کشور در سال های اخیر، خصوصاً در حوزه ساخت و تولید وسایل پرنده و متعلقات آن، لزوم استقرار الزامات و مقررات هوایی در این حوزه بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، استاندارد سازی مراکز ساخت و تولید وسایل پرنده بر مبنای مقررات هوایی پارت 21 (Part 21) : که مقررات حاکم بر اینگونه مراکز و فرآیند های مربوطه را بیان می کند، صورت می پذیرد. لذا سازمان ها و موسساتی که قصد انجام فعالیت های ساخت و تولید وسایل پرنده و متعلقات هوایی را دارند، ضروری است تائیدیه POA را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند. این امر توسط متخصصین دفتر مهندسی صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد. شایان ذکر است که استاندارد سازی مراکز ساخت قطعات و اقلام هوایی نیز بر اساس زیر بخش مربوطه در پارت 21 انجام و ارزیابی و صدور گواهینامه مربوطه در قالب TSO.IPA اجرا می گردد.

شایان ذکر است تدوین نظام نامه ها بدلیل تخصصی بودن و همچنین رعایت الزامات خاص نگارش آنها، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از کادر تخصصی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا نیز همگام با پیشرفت صنایع کشور و با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین انواع نظام نامه از جمله نظام نامه سازمان تولید را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

نظام نامه سازمان تعمیر و نگهداری- فرآیند ها و دستورالعمل های مربوطه

با توجه به پیشرفت صنعت هوایی در کشور در سال های اخیر، خصوصاً در حوزه نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده و متعلقات آن، لزوم استقرار الزامات و مقررات هوایی در این حوزه بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. بر اساس قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایران ( Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran-CAO IRI)، استاندارد سازی مراکز نگهداری و تعمیرات بر مبنای مقررات هوایی پارت 145 (Part 145 ) که مقررات حاکم بر این مراکز و فرآیند های مربوطه را بیان می کند، صورت می پذیرد. لذا سازمان ها و موسساتی که قصد انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و متعلقات هوایی را دارند، ضروری است ابتدا تائیدیه MOA را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند. این امر توسط متخصصین دفتر مهندسی صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) انجام می گردد.

شایان ذکر است تدوین نظام نامه ها بدلیل تخصصی بودن و همچنین رعایت الزامات خاص نگارش آنها، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از کادر تخصصی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا نیز همگام با پیشرفت صنایع کشور و با بهره گیری از کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین انواع نظام نامه از جمله نظام نامه سازمان تعمیر و نگهداری را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

طراحی و تدوین نظام نامه تحقیق و توسعه

 بر اساس تعریف ارایه شده توسط سایت ویکی پدیا (https://fa.wikipedia.org/wiki) ، تحقیق و توسعه (به انگلیسی: Research and Development) عبارت است از رشته فعالیتهای مشخصی در یک کسب و کار. بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تحقیق و توسعه به کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کارببرد. دسته‌بندی فعالیت‌های تحقیق و توسعه از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است، اما در مجموع شامل دو مدل اصلی می‌شود. در یک مدل، وظیفه اصلی یک گروه تحقیق و توسعه، توسعه و دستیابی به محصول جدید است؛ در این مدل، مرکز تحقیق و توسعه در حقیقت یک دفتر طراحی و نمونه سازی (Design and prototyping office) است. در مدل دیگر، وظیفه اصلی گروه تحقیق و توسعه عبارت است از کشف و ایجاد دانش نوین و فناوری به منظور توسعه محصولات، پروسه‌ها و خدمات ارزشمند و جدید. در این مدل، مرکز تحقیق و توسعه در حقیقت یک مرکز توسعه فناوری (Technology Development Center) است. در مدل اول تحقیق و توسعه عموماً طراحان و مهندسین، کادر پرسنلی را تشکیل می‌دهند، در حالی که در مدل دوم تحقیق و توسعه، غالباً دانشمندان و محققان صنعتی مشغول به فعالیت می‌شوند. بنابراین، بطور خلاصه می توان گفت مراکز تحقیق و توسعه به بخشی از سازمان گفته می شود که با بکارگیری نیروهای فنی، مهندسی و پژوهشی و با استفاده از آزمایشگاه ها و مراکز تست و آزمون، وظیفه توسعه محصولات و یا فناوری های جدید را برای سازمان بر عهده دارد.

در مجموع، ایجاد و سازمان دهی واحد تحقیق و توسعه در سازمان ها فعالیتی است تخصصی که علاوه بر حمایت مدیران ارشد، نیاز به تخصص و تجربه مرتبط با موضوع دارد تا در کوتاه ترین زمان این واحد سازمان دهی و ایجاد شود. از جمله اقداماتی که برای نظارت بر سازماندهی واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین آگاهی و اطلاع مدیران ارشد و میانی و نیز کارشناسان و محققان از ساختار، ارتباطات سازمانی و فرآیند های مورد نظر پیشهاد می شود، تدوین نظام نامه است. شایان ذکر است تدوین نظام نامه ها بدلیل تخصصی بودن و همچنین رعایت الزامات خاص نگارش آنها، ترتیب قرار گرفتن فصول و بخش ها، ضمائم و عیره، به شرکت های مهندسی مشاور که از کادر تخصصی در این حوزه برخوردار هستند، واگذار می گردد. در این راستا، شرکت متا با همکاری کارشناسان خبره و مجرب آمادگی لازم برای تدوین انواع نظام نامه از جمله نظام نامه واحد های تحقیق و توسعه را دارا بوده و آموزش ها و مشاوره های لازم به سازمان ها و شرکت های مخاطب را ارایه می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

مقالات مرتبط