نوآوری های مدیریتی

بررسی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین

هدف از این مقاله شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت زنجیره تامین موجود در سطوح مختلف است: جهت گیری استراتژیک، فرآیند و پشتیبانی فناوری اطلاعات، مدیریت و سازمان، همکاری و اندازه گیری ها. هدف دیگر این است که بر روی چه بخش هایی از زنجیره تامین باید در آینده در جهت رسیدن به عملکرد مورد نظر مدیریت زنجیره تامین تمرکز کنیم.

نوآوری‌ها مرتبط
نسل آینده مدیریت زنجیره تامین

نسل آینده مدیریت زنجیره تامین

نوآوری های مدیریتی
با تغییر اقتصاد جهانی، سازمان های بزرگ متوجه می شوند که نه تنها باید هزینه ها را در زنجیره تامین کاهش دهند، بلکه از فرصت ...
ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

نوآوری های مدیریتی
این مقاله، در زمینه نحوه ارزیابی ریسک در مدیریت دانش نگاشته شده است. ابتدا یک مرور کلی از عوامل موثر در موفقیت یک سیستم مدیریت ...